NieuwsCovid -19


De overheid  heeft  bepaald dat  iedereen in Nederlnd een vaccin tegen  Covid  19  moet  krijgen. Dat betekent  dat  ook  ongedocumenteerde  vreemdelingen  een  uitnodiging zullen krijgen om zich te laten vaccineren. Hoe dit  in de praktijk geregeld gaat  worden ,is  thans nog  onbekend. Zo  gauw  hierover duidelijkheid  is zullen  we  op deze plaats daarover  berichten.