De Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) heeft als doelstelling de gezondheidszorg voor personen zonder een geldige verblijfsstatus toegankelijk te  maken.

Aanvankelijk betrof het werkgebied de stad Leiden; later werd dit uitgebreid tot de GGD regio Hollands Midden.

De stichting biedt daarom, samen met de GGD Hollands Midden, informatie en advies aan zorgverleners en zorginstellingen over medische zorg aan      onverzekerbare vreemdelingen.

Zorgverleners die vragen hebben over hulpverlening aan ongedocumenteerde vreemdelingen kunnen deze per email voorleggen: info@gil-leiden.nl

Voor dringende zaken is telefonisch overleg mogelijk met Abel Boels, huisarts; tel nr 071-5162535

Zorgverleners vinden nadere informatie met betrekking tot de zorg aan onverzekerbare vreemdelingen hier.

Wanneer u als vreemdeling zonder geldige verblijfspapieren hulp in de regio Hollands Midden nodig heeft, kunt u voor informatie hierover terecht bij de Fabel van de Illegaal