Het belangrijkste uitganspunt van de Stichting GIL is  het verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder een verblijfstatus in Leiden en omgeving.


• De GIL doet dit door middel  van het opzetten en onderhouden van een netwerk van gezondheidszorgdiensten en -voorzieningen met een lage financiële, sociale en administratieve drempel.


• De GIL  werkt samen met de Centraal Apotheek in Leiden aan een project waarbij mensen uit de doelgroep die  medicatie nodig hebben, de €5,-  per receptregel, die  ze als gevolg van het overheidsbeleid moeten betalen, vergoed krijgen.


• In samenwerking  met tandarts Van Broeckhuijsen is er een tandartsproject  opgezet  voor ongedocumenteerde vreemdelingen die  basale tandheelkundige zorg nodig hebben. Een afspraak kan gemaakt worden via het Diaconaal Centrum De Bakkerij (Tamara Breton, tel  nr 071-5144965) of via De Fabel van de Illegaal, tel nr 071-5127619.


• In incidentele gevallen probeert  de Stichting GIL in noodsituaties een  bijdrage te leveren in de kosten van de gezondheidszorg van een daarvoor in aanmerking komend persoon.


- De Stichting GIL werkt samen met andere personen en organisaties die relevant zijn  voor de verwezenlijking van het doel.